<nav id="4oooq"></nav><menu id="4oooq"><u id="4oooq"></u></menu>
 • <menu id="4oooq"><u id="4oooq"></u></menu>
 • <menu id="4oooq"><tt id="4oooq"></tt></menu>
 • <input id="4oooq"><u id="4oooq"></u></input>
 • <input id="4oooq"></input>
  <menu id="4oooq"><u id="4oooq"></u></menu>
 • <input id="4oooq"><acronym id="4oooq"></acronym></input>
 • <nav id="4oooq"></nav>
  <input id="4oooq"><acronym id="4oooq"></acronym></input>
 • <menu id="4oooq"></menu>
  <input id="4oooq"><acronym id="4oooq"></acronym></input>
  <input id="4oooq"><u id="4oooq"></u></input>
 • <input id="4oooq"><u id="4oooq"></u></input><input id="4oooq"></input>
 • <nav id="4oooq"></nav>
  下载智行火车票app或者打开智行火车票小程序继续购票哦~ 下载铁友火车票app或者打开铁友火车票小程序继续购票哦~

  上海虹桥 郑州

  单程 2020-01-16 (共 59个车次)
  车???????型:
  出发时段:
  到达时段:
  出发车站:
  到达车站:
  始发过路:
  更多筛选条件
  K4168
  01:45
  上海
  郑州
  14时33分
  硬座 128.5 0
  软座 204.5 0
  硬卧 237.5 0
  无座 128.5 0
  K4028
  02:06
  上海
  郑州
  12时52分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  无座 128.5 0
  K4632
  02:27
  上海
  郑州
  13时3分
  硬座 128.5 0
  硬卧 257 0
  软卧 401 0
  无座 128.5 0
  K4054
  03:31
  上海
  郑州
  14时58分
  硬座 128.5 0
  软座 204.5 0
  硬卧 237.5 0
  无座 128.5 0
  K4030
  03:49
  上海
  郑州
  14时54分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 401 0
  无座 128.5 0
  K4046
  03:55
  上海
  郑州
  13时31分
  硬座 128.5 0
  软座 204.5 0
  硬卧 257 0
  无座 128.5 0
  G1970
  06:10
  上海虹桥
  郑州东
  4时50分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  G1802
  06:15
  上海虹桥
  郑州东
  5时29分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  G3176
  06:32
  上海虹桥
  郑州东
  5时53分
  二等座 482.5 0
  一等座 784.5 0
  商务座 1484 0
  G3180
  06:42
  上海虹桥
  郑州东
  5时48分
  二等座 482.5 0
  一等座 784.5 0
  商务座 1484 0
  G1974
  07:17
  上海虹桥
  郑州东
  5时3分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  G1952
  08:10
  上海虹桥
  郑州东
  5时9分
  二等座 461.5 0
  一等座 750 0
  商务座 1405.5 0
  G360
  08:36
  上海虹桥
  郑州东
  4时1分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  G1866
  08:47
  上海虹桥
  郑州东
  5时7分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  K290
  08:51
  上海
  郑州
  12时35分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  无座 128.5 0
  Z376
  08:57
  上海
  郑州
  11时21分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  无座 128.5 0
  G1806
  09:13
  上海虹桥
  郑州东
  4时51分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  K360
  09:23
  上海
  郑州
  13时37分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 401 0
  无座 128.5 0
  G1920
  09:24
  上海虹桥
  郑州东
  4时46分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  G3164
  09:44
  上海虹桥
  郑州东
  6时25分
  二等座 486.5 0
  一等座 791.5 0
  商务座 1497 0
  K2186
  11:03
  上海
  郑州
  13时55分
  硬座 128.5 0
  硬卧 257 0
  软卧 401 0
  无座 128.5 0
  G4196
  11:05
  上海虹桥
  郑州东
  6时28分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  K234
  11:09
  上海
  郑州
  13时36分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  无座 128.5 0
  G3152
  11:29
  上海虹桥
  郑州东
  6时49分
  二等座 482.5 0
  一等座 784.5 0
  商务座 1484 0
  K4666
  11:32
  上海
  郑州
  16时4分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 401 0
  无座 128.5 0
  G1924
  11:34
  上海虹桥
  郑州东
  5时8分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  G1956
  11:58
  上海虹桥
  郑州东
  5时46分
  二等座 461.5 0
  一等座 750 0
  商务座 1405.5 0
  G1810
  12:33
  上海虹桥
  郑州
  5时35分
  二等座 453 0
  一等座 749.5 0
  商务座 1432 0
  G1928
  12:55
  上海虹桥
  郑州东
  5时7分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  G3252
  13:24
  上海虹桥
  郑州东
  6时34分
  二等座 486.5 0
  一等座 791.5 0
  商务座 1497 0
  G1932
  13:44
  上海虹桥
  郑州东
  4时47分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  K1102
  13:44
  上海
  郑州
  13时12分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 401 0
  无座 128.5 0
  K738
  14:04
  上海
  郑州
  14时25分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  无座 128.5 0
  G1814
  14:15
  上海虹桥
  郑州东
  3时58分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  G1818
  14:33
  上海虹桥
  郑州东
  4时58分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  K560
  14:48
  上海
  郑州
  13时16分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  无座 128.5 0
  T116
  15:33
  上海
  郑州
  10时16分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  无座 128.5 0
  G1822
  15:40
  上海虹桥
  郑州东
  5时0分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  Z252
  15:52
  上海
  郑州
  9时50分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  无座 128.5 0
  G1936
  16:12
  上海虹桥
  郑州东
  4时33分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  G2812
  16:26
  上海虹桥
  郑州东
  5时12分
  二等座 439.5 0
  一等座 713 0
  商务座 1338.5 0
  K152
  16:31
  上海
  郑州
  14时56分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  无座 128.5 0
  G1940
  17:06
  上海虹桥
  郑州东
  4时28分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  G1826
  18:14
  上海虹桥
  郑州东
  5时14分
  二等座 448.5 0
  一等座 727 0
  商务座 1364.5 0
  Z216
  18:36
  上海
  郑州
  8时42分
  硬座 128.5 0
  软座 204.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  无座 128.5 0
  G368
  19:18
  上海虹桥
  郑州东
  3时59分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  Z40
  19:41
  上海
  郑州
  9时12分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  高级软卧 830.5 0
  无座 128.5 0
  G4072
  20:00
  上海虹桥
  郑州东
  4时45分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  G4718
  20:07
  上海虹桥
  郑州东
  4时32分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  Z164
  20:08
  上海
  郑州
  8时59分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  无座 128.5 0
  K282
  20:14
  上海
  郑州
  12时55分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 363.5 0
  无座 128.5 0
  G4322
  20:20
  上海虹桥
  郑州东
  4时32分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  K4636
  20:28
  上海
  郑州
  13时32分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 401 0
  无座 128.5 0
  G4306
  20:40
  上海虹桥
  郑州东
  4时24分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  G4986
  20:58
  上海虹桥
  郑州东
  4时28分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  Z304
  21:05
  上海
  郑州
  9时32分
  硬座 128.5 0
  硬卧 237.5 0
  软卧 401 0
  无座 128.5 0
  D310
  22:44
  上海
  郑州东
  8时26分
  二等座 297.5 0
  动卧 871 0
  D306
  22:50
  上海
  郑州东
  8时26分
  二等座 297.5 0
  动卧 750 0
  无座 297.5 0
  G4338
  23:43
  上海虹桥
  郑州东
  3时54分
  二等座 447 0
  一等座 739 0
  商务座 1411.5 0
  王中王四不像精选资料